Grendel, Lajos (2010). A modern magyar irodalom története. Magyar líra és epika a 20. században.  Pozsony, Kalligram.